Destekçi Kuruluşlar

Nanomalzemelerin Risklerinin Değerlendirmesi


Son yıllarda, nanomalzemelerin riskleri ve bunların nasıl belirleneceği üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilim adamları, kanun yapıcılar ve endüstri tarafından özverili olarak harcanan çabalar, genel olarak kimyasalların risklerini değerlendirmek için kullanılan mevcut yöntem ve araçların bu malzemeler için kullanılabilir olup olmadığını anlamaya yöneliktir. Endişelerin arkasındaki neden bazı nanomalzemelerin daha büyük tanecik boyutlarındaki türdeşleriyle kıyaslandığında farklı etki ve özellikler gösteriyor olmasıdır

Hazırlayan: İlhan ASLAN