Destekçi Kuruluşlar

Nano Malzemeler


Nanomalzemeler, genellikle yaklaşık 1-100 nanometrelik tanecik boyutlarına sahip malzemeler olarak düşünülmektedir. Fakat, mevzuat bağlamında, tek önemli şey sadece boyut değildir, nanomalzeme, aynı zamanda bir malzemede belirlenmesi gereken diğer yönler ile birlikte düşünülebilir.
Yasal bağlamdaysa, Avrupa Komisyonu, bir nanomalzemenin, tehlikeye veya riskine bakılmaksızın sadece maddeyi oluşturan parçacıklarının boyutuna dayalı olarak tanımlanmasına ilişkin bir öneri getirmiştir. Bu tanımlama, doğal olarak oluşan, rastlantısal olan veya imal edilen malzemeleri kapsar ve bu malzeme grubu için düzenleyici hükümlerin uygulanmasını destekler.

Hazırlayan: Seren TÜRKER