Destekçi Kuruluşlar

Kimyanın alt disiplinlerini kaldırmanın zamanı geldi mi?


Kimyanın ve kimya eğitiminin, klasik alt disiplinler olan organik kimya, inorganik kimya, fizikokimya ve analitik kimya modülleri halinde ele alındığı biliniyor.
Öte yandan, kimyanın gündemine gelen konuların, giderek birden fazla sayıdaki kimya alt disiplininin birkaçının alanını birden kapsaması, kimya eğitimini bu alt disiplinler çerçevesinde örgütlemenin ne ölçüde doğru olduğu sorusunu gündeme taşıyor.
Bu yazımızda, konuyla ilgili olarak yaşanan güncel tartışmaları okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Hazırlayan: İlhan ASLAN